Program cursuri

Orar Chisinau

Vera Miscu
Telefon: +373 690 10 807
E-mail: miscuvera@gmail.com

Seminar Grup nr. Instructor Perioada Orar
Seminar : Modulele 1 si 2 Combinate Grup nr. : 6 Instructor : Dalila Patras ★ ★ ★ Perioada : 26/10/2023
29/10/2023
Orar : 10:00
18:00
Seminar : Modul 7 Grup nr. : 05 Instructor : Carmen Zoppou ★ ★ ★ ★, Dalila Patras ★ ★ ★ Perioada : 16/11/2023
19/11/2023
Orar : 10:00
18:00